Gymnastiek vereniging
KGV Kaatsheuvel

KGV Kaatsheuvel geeft verschillende lessen op het gebied van gymnastiek, waaronder turnen, keep-fit en freerunning.
Ons volledige lesaanbod vind je onder het kopje lessen.

Gratis proeflessen

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in een les vul dan hiernaast het formulier in.
Je kunt dan vrijblijvend 2x deelnemen aan de lessen.
Indien je direct lid wilt worden van de vereniging, maak dan gebruik van onderstaand inschrijfformulier.Wilt u meer weten over de contributie en lidmaatschap bij KGV Kaatsheuvel (oa. opzeggen van het lidmaatschap), klik dan op de button hieronder.

Proefles
Lid worden van de KGV?
Ben je geïnteresseerd in een les en wil je vrijblijvend 2x deelnemen, stuur dan een mailtje naar de ledenadministratie

Ons lessen aanbod


KGV is de enige turn- & gymnastiekvereniging in de gemeente Loon op Zand. Voor jong en oud is er een aanbod. De vereniging bestaat meer dan 95 jaar en is de grootste binnensportvereniging binnen de gemeente Loon op Zand.

Bestuur

Trainers

Activiteitencommissie

Vertrouwenscontactpersoon

Over KGV

Vakantierooster 2020-2021

De vakanties in het seizoen 2020- 2021 zijn als volgt:

Herfstvakantie: zondag 18 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie: zondag 20 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Carnavalsvakantie:   zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021
Pasen: zondag 4 april 2021 en maandag 5 april 2021
Voorjaarsvakantie:   zondag 25 april 2021 t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
Pinksteren: zondag 23 mei 2021 en maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: zondag 18 juli 2021 t/m zondag 5 september 2021

Over KGV

KGV Huisregels

Lestijd
Men dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.

Haarvoorschriften
Tijdens het sporten dient het haar uit het gezicht te zijn.

Bijwonen lessen
Ouders mogen de eerste twee lessen van hun kind in de zaal blijven kijken. Na deze twee lessen is het de bedoeling om niet meer in de zaal te blijven.

Ziekte
Tijdens ziekte is men verplicht de contributie door te betalen. Blijft men langer dan een maand ziek, kan men contact opnemen met de ledenadministratie. Is men een keer verhinderd, dan hoeft dit niet doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Alleen bij langdurige ziekte verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.

Aansprakelijkheid
Ieder lid sport bij KGV op eigen risico. KGV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of beschadigde kleding of andere voorwerpen.

Materiële schade
Materiële schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door leden, wordt op hen verhaald.

Uitschrijvingen
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit te geschieden voor het begin van het nieuwe kwartaal. Opzeggen dient altijd schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie en mondeling bij de docent(e) te gebeuren. Opzeggingen kunt u e-mailen naar: ledenadministratie@kgvkaatsheuvel.nl. U krijgt altijd een bevestiging wanneer uw opzegging is verwerkt, zowel bij schriftelijke opzegging als bij opzegging per e-mail.

Uitval lessen
Door ziekte of doordat de zaal niet beschikbaar is, kunnen er lessen uitvallen. De vraag die dan meestal gesteld wordt is: worden de lessen ingehaald of wordt het in mindering gebracht bij de contributie?

Om deze vraag te beantwoorden moeten wij eerst uitleggen hoe de contributie is opgebouwd. Een jaar heeft 52 weken, door vakanties vallen er gemiddeld per jaar 12 lesweken uit. Ook moeten wij er rekening mee houden dat leiding ziek kan worden. De contributie is daarom gebaseerd op 36 lessen per jaar en als u er meer krijgt is dat een voordeel voor u. Het inhalen van de lessen zal, als het enigszins mogelijk is, gebeuren. Restitutie van contributie gebeurt alleen, als de lessen langdurig niet doorgaan.


Over KGV

Lidmaatschap & contributie

Lid worden
Ben je geïnteresseerd in een les stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@kgvkaatsheuvel.nl
Je kunt dan vrijblijvend 2 x deelnemen aan de lessen.
Klik hier voor het invullen van het inschrijfformulier.

Lidmaatschap opzeggen
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit te geschieden voor het begin van het nieuwe kwartaal. Opzeggen dient altijd schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie en mondeling bij de docent(e) te gebeuren. Opzeggingen kun je mailen naar ledenadministratie@kgvkaatsheuvel.nl. Je krijgt altijd een bevestiging wanneer de opzegging is verwerkt, zowel bij schriftelijke opzegging als bij opzegging per e-mail.

Contributie
De contributie is per kwartaal en wordt via incasso afgeschreven tgv rekeningnummer NL41ABNA054.24.64.950 (ABN/AMRO) KGV Kaatsheuvel te Kaatsheuvel.
Met deze gegevens is de SEPA machtiging op de bankafschriften te herkennen: KGV NL50ZZZ402716280000.
Er wordt per kwartaal € 5,50 bondscontributie geheven en per 1 juli vindt er telkens een indexering plaats.
Door de invoering van het digimembers-systeem, opgelegd vanuit de KNGU, is de contributie alleen via automatische incasso mogelijk.
Genoemde tarieven gelden per 1 juli 2019 en zijn inclusief de bondscontributie.

De Samen loont-Pas
Van de Samen loont-Pas kan direct gebruik gemaakt worden van diverse vormen van korting. Korting kan verkregen worden op bijvoorbeeld lidmaatschap van sportverenigingen, fitnesscentra, bibliotheken en zwembaden. De kosten hoeven niet zelf vooraf betaald te worden. Gebruikers van de pas kunnen zelf bepalen hoe vaak ze de pas gebruiken, hoe vaak ze dus korting krijgen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. Via het contactformulier van de gemeente Loon op Zand. Of via: Servicepunt in de Gemeentewinkel in Kaatsheuvel en in de Venloene in Loon op Zand.
U kunt het Servicepunt ook bereiken op 0416 - 28 92 47 of via servicepuntwwz@loonopzand.nl.

Over KGV

Voorgeschreven kleding

Kleding

Tijdens de lessen dient men voorgeschreven kleding en schoeisel te dragen. Het komt veel professioneler over als leerlingen van een zelfde groep er hetzelfde uitzien. Als je nu al iets nieuws nodig hebt, schaf dan iets aan van de lijst.
De turnkleding is te koop bij de train(st)ers. Zij weten wat KGV verlangt.

Tevens is het veiliger in verband met vangen en dergelijke. Natuurlijk hoeft u deze kleding niet meteen aan te schaffen als uw kind bij onze vereniging komt turnen, maar na drie maanden is dit wel de bedoeling. Middels een eenmalige machtiging kan er betaald worden.


Tijdens de lessen dient men voorgeschreven kleding en schoeisel te dragen. Het komt veel professioneler over als leerlingen van een zelfde groep er hetzelfde uitzien. Als je nu al iets nieuws nodig hebt, schaf dan iets aan van de lijst.
De turnkleding is te koop bij de train(st)ers. Zij weten wat KGV verlangt.

Tevens is het veiliger in verband met vangen en dergelijke. Natuurlijk hoeft u deze kleding niet meteen aan te schaffen als uw kind bij onze vereniging komt turnen, maar na drie maanden is dit wel de bedoeling. Middels een eenmalige machtiging kan er betaald worden.


Voor meisjes
Een turkooisblauw turnpakje met korte mouw van lycra en witte gymschoenen met een rubber zool. Schoenen voorzien van veter of elastiek.

De prijzen van de kleding voor meisjes zijn:
turnpakje € 43,50 en het bijpassend turnbroekje € 16,00

Voor jongens
Een wit t-shirt en een zwart sportbroekje, witte gymschoenen of sportschoenen.
De eenheid van kleding is niet alleen mooi om te zien, maar is ook van belang om de houding van het kind goed te kunnen zien en zonodig te corrigeren.

De prijzen van de kleding voor jongens zijn:
KGV gymshirt € 10,00 en KGV freerunshirt € 12,50

Over KGV

KGV Koopjeshoek

Hier kun je turnspulletjes te koop aanbieden of turnspulletjes te koop vragen.
Denk bijvoorbeeld aan de (KGV) turnpakjes, turnkleertjes etc...
Dus als je een andere maat moet hebben zoek dan eerst hier, misschien dat iemand het wel tweedehands aanbiedt.

Hoe werkt de KGV koopjeshoek?
De bedoeling is dat je een mailtje stuurt naar info@kgvkaatsheuvel.nl

Zet daarin:
- Wat je te koop aanbiedt.
- Je email adres en/of telefoonnummer.

De advertentie zal dan geplaatst worden op de site. Verder is het de bedoeling dat jullie onderling alles regelen, dus met elkaar contact opnemen en het voorwerp verkopen. Zo gauw het verkocht is stuur je weer een e-mail naar bovenstaand adres. De advertentie zal dan verwijderd worden.

We hopen dat jullie hier goed gebruik van kunnen maken!

Tarieven
Peutergym, recreanten en freerunning
1 uur € 42,00
1,5 uur € 52,00
2 uur € 65,50
Gymnastiek senioren, tot 65 jaar
Bodyshape € 59,50
Keepfit € 55,00
Gymnastiek senioren, vanaf 65 jaar
Bodyshape € 46,50
Keepfit € 43,00
Selectieturnen inclusief ballet
Selectie Opleidingsgroep € 83,00
B-selectie onderbouw € 98,00
A-selectie (pre-)instap en B-selectie bovenbouw € 120,00
A-selectie (pupil en verder) € 139,00
* bovengenoemde tarieven zijn per kwartaal.
Diversen
Inschrijfgeld € 12,50
Vervanging scoreboekje (bij verlies) € 7,50